Когато използвате услугите на аукционната платформа, ни доверявате информацията си. Декларацията за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо го вършим и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време да я прочетете внимателно.

Използване на „бисквитки“: Те помагат на системата ни да предоставя услугите си. С използването ѝ приемате употребата на „бисквитки“ от нейна страна. „Бисквитката“ е малка част текст, изпратена до браузъра на потребител/посетител на сайта. Тя помага да се запомни информация за посещението ви, както и ваши настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. Използват се и някои „бисквитки“ на трети страни като част от нашите услуги. Тези „бисквитки“ се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас, като някои могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра ви. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Adsense – събира данни, за да изобразява индивидуално насочени реклами.

Google Analytics – генериране статистика за трафика и източниците на трафик (за отказ https://support.google.com/analytics/answer/181881).

Можете сами да изберете дали да приемете „бисквитките“ или не. Ако искате да знаете кога вашето устройство получава „бисквитка“, можете да настроите браузъра си така, че той да уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена „бисквитка“. Устройството ви може да бъде настроено да отхвърля всички „бисквитки“, но в този случай сайтът няма да функционира правилно.

Лична информация и съхранение: Съгласно Общите условия за ползване на системата се събират лични данни от потребителите. Основанието за това е удостоверение с Вх. № 3900516 ЗЗЛД на РБ и спецификата на упражняваната дейност от потребителите в системата. Всяко лице пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни във вида на тяхната изискуемост (име и фамилия, населено място, мобилен телефонен номер, имейл адрес).

Достъпът до личната информация и съхранението ѝ е основен приоритет на системата. Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация в едно с възможността за нейната аргументирана корекция при необходимост. Съхраняваме я внимателно и сигурно поради уважителни причини от бизнес и правен характер.

При наличие на сделка между потребители (купувач и продавач), сайтът не предоставя лични данни. Предоставянето на данни за контакт извън системата и/или доставка е ангажимент, отговорност и по преценка на самите потребители.

Ibid.bg предоставя на своите потребители вътрешна непублична услуга за съобщения, която улеснява комуникацията помежду им. Съобщенията, изпратени или получени чрез тази услуга, са налични в профила на потребителя , като копие от всяко съобщение се изпраща на получателя по имейл. Съобщенията, обменени между потребителите, са поверителни, като само адресантът и изпращачът могат да четат съдържанието. По изключение, всички съобщения, разменени между двама потребители, могат да бъдат прочетени от ibid.bg на основание гарантиране спазването на Общите условия и елиминиране на злонамерени действия към системата и нейните потребители.

За разлика от непубличната комуникация, публичната такава е достъпна за всеки посетител на уебсайта и се формира от въпроси и отговори в публичната секция под всеки аукцион.

Комуникацията през системата на ibid трябва да отговаря на следните правила:

  – да не съдържа обиди или клеветнически твърдения, които биха могли да навредят моралния интегритет или поверителността на другия;

  – да не съдържа лична и/или поверителна информация за трети лица, активни потребители на системата;

  – да не съдържа реклами за други търговски уебсайтове;

  – да не съдържа съобщения, предназначени да заобиколят Общите условия за ползване на системата;

    – да не съдържа груби/нецензурни изрази и заплахи.

Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите бази данни може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

Ще споделяме лична информация с правозащитни органи, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването ѝ е необходимо за:

  – да съответства на всеки приложим закон, наредба, законова процедура или влязло в сила държавно изискване;

  – прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;

  – разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;

  – предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на системата, нашите потребители или обществеността.

В случай на сливане, придобиване или продажба на фирмени активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на потребителите, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга онлайн система и Общи условия.

Може да споделяме информация публично, която не ви идентифицира лично. Пример – такава информация, която показва тенденции за общото ползване на услугите ни.

Полагаме големи усилия да защитим ibid и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

  – шифроваме услугите си посредством SSL;

  – извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системата;

  – достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на ibid. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността.

Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани като реклами или в потребителско генерирано съдържание като коментари, заглавия, описания и изображения на аукциони. Декларацията не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

Общите условия и Декларацията за поверителност са свързани документи, като всяка промяна в декларацията рефлектира върху датата на последна промяна в Общите условия.

Задължителна информация и права.