4 броя центове,различни години.

1943-р МС 66

1951-d МС 65

1952     МС 65

1966     МС 66